کارگاه های آنلاین آکادمی برسام


شبکه اجتماعی مناسب کسب و کار شما چیست؟

شبکه اجتماعی مناسب کسب و کار شما چیست؟


شروع : 1399/07/05 ساعت : 17:00
دکتر مجید موسوی 13
آشنایی برندسازی در اینستاگرام

آشنایی برندسازی در اینستاگرام


شروع : 1399/09/15 ساعت : 17:00
دکتر مجید موسوی 14
 آشنایی با نتورک مارکتینگ

آشنایی با نتورک مارکتینگ


شروع : 1399/05/30 ساعت : 17:00
دکتر مجید موسوی 15
رازهای موفقیت کسب و کار در بحران کرونا

رازهای موفقیت کسب و کار در بحران کرونا


شروع : 1399/05/15 ساعت : 17:00
دکتر مجید موسوی 11
چگونه یک مسابقه (یا چالش) اینستاگرام برگزار کنیم؟

چگونه یک مسابقه (یا چالش) اینستاگرام برگزار کنیم؟


شروع : 1399/05/13 ساعت : 17:00
دکتر مجید موسوی 15
چگونه کسب و کار اینترنتی راه اندازی کنیم؟

چگونه کسب و کار اینترنتی راه اندازی کنیم؟


شروع : 1399/05/20 ساعت : 17:00
دکتر مجید موسوی 16
رازهای پیشبرد (پروموشن) برای فروش

رازهای پیشبرد (پروموشن) برای فروش


شروع : 1399/05/25 ساعت : 17:00
دکتر مجید موسوی 15