دوره های آنلاین آکادمی برسام


زبان انگلیسی گردشگری

زبان انگلیسی گردشگری


شروع : 1400/04/01 ساعت : 17
دکتر ساناز موسوی 2
مکالمه عمومی زبان انگلیسی

مکالمه عمومی زبان انگلیسی


شروع : 1400/04/01 ساعت : 17
دکتر ساناز موسوی 3
برنامه نویسی سی شارپ (C#)

برنامه نویسی سی شارپ (C#)


شروع : 1400/04/19 ساعت : 18:00
دکتر مجید موسوی 4
مهارت های هفتگانه (ICDL)

مهارت های هفتگانه (ICDL)


شروع : 1400/04/22 ساعت : 16:00
دکتر مجید موسوی 4
مدیریت ارتباط و دانش مشتری (CKM)

مدیریت ارتباط و دانش مشتری (CKM)


شروع : 1400/04/20 ساعت : 18:00
دکتر مجید موسوی 8
تجارت در اینستاگرام

تجارت در اینستاگرام


شروع : 1400/04/10 ساعت : 16:00
دکتر مجید موسوی 12
تربیت مشاور نتورک مارکتینگ

تربیت مشاور نتورک مارکتینگ


شروع : 1399/09/19 ساعت : 19:00
دکتر مجید موسوی 23
برندینگ حرفه ای

برندینگ حرفه ای


شروع : 1400/03/19 ساعت : 16:00
دکتر مجید موسوی 8
چگونه برنامه فروش بنویسیم؟

چگونه برنامه فروش بنویسیم؟


شروع : 1400/03/10 ساعت : 17:00
دکتر مجید موسوی 10