دوره های آنلاین آکادمی برسام


تجارت در اینستاگرام

تجارت در اینستاگرام


شروع : 1399/07/16 ساعت : 17:00
دکتر مجید موسوی 7
تربیت مشاور نتورک مارکتینگ

تربیت مشاور نتورک مارکتینگ


شروع : 1399/06/19 ساعت : 19:00
دکتر مجید موسوی 23
برندینگ حرفه ای

برندینگ حرفه ای


شروع : 1399/06/01 ساعت : 17:00
دکتر مجید موسوی 8
مکالمه عمومی زبان انگلیسی

مکالمه عمومی زبان انگلیسی


شروع : 1399/04/08 ساعت : 18:00
دکتر ساناز موسوی 7
چگونه برنامه فروش بنویسیم؟

چگونه برنامه فروش بنویسیم؟


شروع : 1399/06/10 ساعت : 17:00
دکتر مجید موسوی 9