دوره های آنلاین آکادمی برسام


کمپ نوروزی نرم افزار Word 2016

کمپ نوروزی نرم افزار Word 2016


شروع : 1400/01/04 ساعت : 15
دکتر مجید موسوی 3
کمپ نوروزی Photoshop

کمپ نوروزی Photoshop


شروع : 1400/01/05 ساعت : 15
مهندس محمد رستگار مقدم 5
کمپ نوروزی پروژه محور طراحی صفحات وب (Front End)

کمپ نوروزی پروژه محور طراحی صفحات وب (Front End)


شروع : 1400/01/04 ساعت : 10
مهندس محمد رستگار مقدم 5
کمپ نوروزی تجارت در اینستاگرام

کمپ نوروزی تجارت در اینستاگرام


شروع : 1400/01/04 ساعت : 10
دکتر مجید موسوی 11
تربیت مشاور نتورک مارکتینگ

تربیت مشاور نتورک مارکتینگ


شروع : 1399/09/19 ساعت : 19:00
دکتر مجید موسوی 23
برندینگ حرفه ای

برندینگ حرفه ای


شروع : 1400/02/01 ساعت : 17:00
دکتر مجید موسوی 8
مکالمه عمومی زبان انگلیسی

مکالمه عمومی زبان انگلیسی


شروع : 1399/10/08 ساعت : 18:00
دکتر ساناز موسوی 7
چگونه برنامه فروش بنویسیم؟

چگونه برنامه فروش بنویسیم؟


شروع : 1400/03/10 ساعت : 17:00
دکتر مجید موسوی 9